A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 58/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września 2008 roku

 

w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Wydawnictw

i Bibliotek

 

 

 

Na podstawie § 81 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  w Kielcach    w wyniku wyboru powołuje prof. Jadwigę Muszyńską na przewodniczącą stałej Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania: