Uchwała Nr 53/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września  2008 roku

 

w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej Senatu

 

 

Na podstawie § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach  .  w wyniku wyboru powołuje na członków Komisji skrutacyjnej Senatu, na okres do końca kadencji Senatu następujące osoby:

 

1.      prof. Grażyna Nowak-Starz.

2.      dr Barbara Gawdzik.

3.      mgr Anna Chrobot.

4.      mgr Irena Tośta.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka