A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 37/2008

Zarządzenie Nr 37/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 25 lipca 2008 roku


w sprawie uchylenia zarządzenia rektora

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


 § 1

Uchyla się Zarządzenie nr 41/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz zarządzenie nr 45/2005 z dnia 30 września 2005 roku     w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania: