A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

traci moc na podstawie zarządzenia Nr 10/2010

Zarządzenie Nr 34/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 22 lipca 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 i § 44 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:  


 § 1

1.      Rektor Uniwersytetu zatwierdza Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Regulamin, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania: