Zarządzenie Nr 31/2008

Zarządzenie Nr 31 /2008

 

Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 4 lipca 2008 roku

 

w sprawie  wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2007/2008

 

 

Na podstawie art. 131 ust.1 i ust.2, art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 21, poz. 1852) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/2008 nastąpi w dwóch częściach:

- w miesiącu sierpniu 2008 roku w wysokości 40%,

- w miesiącu listopadzie 2008 roku w wysokości 60%.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka