Uchwała Nr 49/2008

Uchwała Nr 49/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

w sprawie utworzenia i zniesienia specjalności 

 

            Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.    Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2008/2009 na studiach pierwszego stopnia w ramach kierunku fizyka tworzy się specjalność ekonofizyka.

2.    Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2009/2010 na studiach pierwszego stopnia w ramach kierunku pedagogika tworzy się specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka rosyjskiego.

 

§ 2

 

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2008/2009 na studiach pierwszego i drugiego stopnia w ramach kierunku historia likwiduje się specjalność historia ogólna.

 

 

§ 3

 

Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2008/2009 na studiach pierwszego stopnia w ramach kierunku filologia specjalność filologia rosyjska z filologia angielską zmienia nazwą filologia rosyjska z językiem angielskim.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka