Uchwała Nr 48/2008

Uchwała Nr 48 /2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  przez  Uczelnię  nieruchomości   zabudowanej położonej w Kielcach  przy ul.  Paderewskiego 10

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 3 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. Paderewskiego 10 o powierzchni 615 m2, stanowiącą działkę oznaczoną numerem 515, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KI1L/00105087/6.

 

 

§ 2

 

Sprzedaż  nieruchomości, o której mowa w § 1  uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka