traci moc na podstawie uchwały nr 3/2012

Uchwała  Nr 47/2008

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Plenarnego KRASP wyrażonego w uchwale z dnia 5 czerwca 2008 w sprawie Projektu Założeń Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego

 

 

Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uczelni popiera stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP wyrażonego w uchwale z dnia 5 czerwca 2008 w sprawie Projektu Założeń Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka