Uchwała Nr 46/2008

Uchwała  Nr 46/2008

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie rozwiązania uczelnianych organizacji studenckich

 

 

            Na podstawie art. 205  ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2006  r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rozwiązuje się:

                        - Organizację młodzieżową ZMW „WICI”,

                        - Studencki Krąg Instruktorski „Orsza”,

                        - Studenckie Koło Naukowe „Filmożerca”,

                        - Studenckie Koło Poetyckie „Vena”

                        - Studenckie Koło Naukowe Dziennikarzy,

                        - Studenckie Koło Naukowe Polonistów,

                        - Studenckie Koło Naukowe Kultury Języka Ukraińskiego,

                        - Studenckie Koło Naukowe  Żurnalistów,

                        - Studenckie Koło Naukowe „pro Memoria”.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka