Uchwała Nr 42/2008

Uchwała Nr 42/2008

  

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2008 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka