Uchwała Nr 41/2008

Uchwała Nr 41/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wyboru przez Senat wzoru herbu, logo i sztandaru Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 66 ust. 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat wybiera wzór herbu, logo i sztandaru Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiące załącznik 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka