Uchwała Nr 40/2008

Uchwała Nr 40/2008

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Senat wyraża zgodę na realizację przez Uczelnię projektu „Budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ul. Krakowskiej w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.

2.    Uczelnia zabezpieczy środki na wkład własny projektu, o którym mowa
w ust.1.

3.    Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem zakwalifikowania projektu do współfinansowania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka