Uchwała Nr 39/2008

Uchwała  Nr 39/2008

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację zamówionego kształcenia

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uczelni wyraża zgodę na realizację zamówionego kształcenia na studiach I stopnia, na kierunku Matematyka - „ Zastosowanie Matematyki w finansach i teleinformatyce”, w trybie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365).

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka