A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 32/2008

Uchwała Nr 32/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 15 maja 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinasowanie zadania inwestycyjnego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

            Na podstawie art.62 ust.2 pkt 4lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi do wysokości 750.000 zł.

Pożyczka przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania „Ocieplenie budynku dydaktycznego B” w Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

 

§ 2

Senat wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia pożyczki, o której mowa w § 1 określonego w umowie z WFOŚiGW w Łodzi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania: