Uchwała Nr 30/2008

Uchwała  Nr 30/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2008 roku


w sprawie zmiany składu  Uniwersyteckiej  Komisji Wyborczej

 

       Na podstawie §104 ust.1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Uniwersytetu odwołuje ze  składu  Uniwersyteckiej  Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012:

1)     mgr. Pawła Gotowieckiego.      

 

§ 2

 

Na miejsce osoby, o której mowa w § 1 do składu Uniwersyteckiej  Komisji Wyborczej powołuje się:

1)     mgr. Piotra Słomę.

 

§ 3

 

Aktualny skład Uniwersyteckiej  Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012 przestawia się następująco:

 

 

1.       prof. dr hab. Paweł Chmielnicki - przewodniczący (Wydział Zarządzania i Administracji),

2.       dr  Mirosława Skawińska -  z-ca przewodniczącego ( Wydział Nauk o Zdrowiu ),

3.        dr Lidia Owczarek - sekretarz             ( Wydział Zarządzania i Administracji)),

4.        dr Barbara Gawdzik                           ( Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

5.        dr Edward Zabrodzki                           (                                                       ),

6.        dr hab. Marta Samek                          (Wydział Humanistyczny),

7.        dr Stanisław Cygan                            (                                     ),

8.         prof. dr hab. Dariusz Adamczyk       (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

9.        dr Elżbieta Lisowska                          ( „                                                    ),

10.    dr Renata Gałuszka                             (Wydział  Nauk o Zdrowiu),

11.    dr Mirosławę Gawęcka                   (Wydział Nauk Społecznych ),

12.    dr Andrzej Witusik                           ( „                                      ),

13.    dr Andrzej Kobus                             (Wydział Filologiczno-Historyczny),

14.    dr Agnieszka Klimas                         (                                                 ),

  1.   mgr Maria Grządziela                       (Jednostki międzywydziałowe),
  2.   mgr Piotr Słoma                                ( Doktorant),
  3.   Michał Książek                                 (Student).

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 30/2008

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka