Uchwała Nr 29/2008

Uchwała Nr 29/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta

 

 

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz. U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 191 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Uczelni wyraża zgodę na przedłużenie zatrudnienia Pani dr  Danuty Bruskiej na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 29/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka