Uchwała Nr 28/2008

Uchwała Nr  28/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2007

 

 

Na podstawie art.53 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
 z 2002 r. nr 76 poz.694 ze zm.) § 66 ust.2 pkt.8 Statutu; art.62 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 165 ze zm.) uchwala się
co następuje:

 

§ 1.

 

Wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2007 stanowi zysk netto w kwocie 4.150.619,27 zł
 i jest wynikiem skonwertowanym odpowiednio:

 

1)  Uniwersytet w Kielcach, który zakończył rok 2007 wynikiem dodatnim netto w kwocie 3.993.256,23 zł  oraz

2)     Filia w Piotrkowie Trybunalskim, która zakończyła rok 2007 wynikiem dodatnim netto w kwocie 157.363,04 zł

 

Wyniki finansowe zostają w jednostkach, gdzie zostały osiągnięte i zostają przeznaczone odpowiednio:


1) dodatni wynik finansowy stanowiący zysk netto Uniwersytetu w Kielcach pozostaje w dyspozycji Uniwersytetu i zwiększa fundusz zasadniczy tej jednostki,

2) dodatni wynik finansowy stanowiący zysk netto Filii w Piotrkowie Trybunalskim pozostaje w dyspozycji Filii i zwiększa fundusz zasadniczy tej jednostki.                   

 

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 28/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka