Uchwała Nr 27/2008

Uchwała Nr 27/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 35/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009

 

               

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat ustala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 35/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009 wprowadza się następujące zmiany:

W części II, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2007 z dnia 31 maja 2007 r., na kierunku ochrona środowiska dodaje się studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera) kierunku ochrona środowiska oraz kryteria kwalifikacji: Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień w grupie treści kierunkowych studiów pierwszego stopnia kierunku ochrona środowiska.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 27/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka