Uchwała Nr 25/2008

Uchwała Nr 25/2008

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  27  marca  2008 roku

w sprawie pokrycia kosztów wymiany legitymacji studenckich związanych ze zmiana nazwy Uczelni


Na podstawie § 66 ust.2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uczelni postanawia, że koszty związane z wydaniem legitymacji studenckich, które tracą ważność z powodu zmiany nazwy Uczelni pokryje Uczelnia.

2.    Senat uczelni upoważnia rektora do wskazania źródeł sfinansowania kosztów związanych z wydaniem legitymacji studenckich, które tracą ważność z powodu zmiany nazwy Uczelni.  

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 25/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka