Uchwała Nr 22/2008

Uchwała Nr 22/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 marca 2008 roku

 

w sprawie utworzenia specjalności 

 

            Na podstawie § 66 ust. 2 pkt. 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku zdrowie publiczne na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalność epidemiologia z biostatystyką.

 

§ 2

 

Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku politologia na  studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalność służby społeczne.

 

§ 3

 

Na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku pedagogika na  studiach pierwszego i drugiego stopnia tworzy się specjalność pedagogika estetyki i zdrowia.

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 22/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka