Uchwała Nr 18/2008

Uchwała Nr 18/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia  27 marca 2008 roku

 

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej  Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

       Na podstawie § 84 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§1

 

Senat w wyniku wyboru powołuje do  składu  Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich dr Barbarę Zbroińską.

 

§ 2

 

Ze składu  Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich odwołuje się następujące osoby:

1)      dr Zdobysław Kuleszyński

2)      Marcin Kmieciak

 

§3

 

Aktualny skład Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich przedstawia się następująco:

1)      prof. Janusz Król – przewodniczący

2)      dr hab. Monika Szpringer

3)      dr Ewa Braziewicz

4)      dr Alicja Giermakowska

5)      dr Małgorzata Kwaśniewska

6)      dr Małgorzata Mochoń

7)      dr Rafał Pawłowski

8)      dr inż. Paweł Plaskura

9)      dr Tadeusz Szperna

10)  dr Barbara Zbroińska

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 18/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka