A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 15/2008

Uchwała Nr 15/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  28 lutego 2008 roku

w sprawie  zatwierdzenia planu wydawniczego Filii na 2008 rok.

 

       Na podstawie art.62 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Senat zatwierdza plan wydawniczy  Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim na 2008 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 15/2008