Uchwała Nr 14/2008

Uchwała Nr 14/2008

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 lutego 2008 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów  


Na podstawie 62 ust. 1 pkt. 6   ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 1 pkt 12 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym tworzy się od  roku akademickiego 2008/2009  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie informatyka i ekonometria.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 14/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka