Uchwała Nr 10/2008

Uchwała Nr  10/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2008 roku

 

w sprawie utworzenia specjalności 

 

            Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 1 pkt 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku:

1)      biologia na studiach drugiego stopnia tworzy się specjalność biologia medyczna.       

2)   geografia na studiach drugiego stopnia tworzy się specjalności:

a)      geografia z ochroną środowiska,

b)      geografia z turystyką,

c)      geografia z gospodarką przestrzenną.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 10/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka