A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 7/2008

Uchwała Nr 7/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25 stycznia 2008  rok

 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta 

 

Na podstawie art.120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 191  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Uczelni wyraża  zgodę na przedłużenie zatrudnienia Pani Elżbiecie Michow  na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 7/2008