Uchwała Nr 6/2008

Uchwała Nr 6/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia   31 stycznia 2008roku

 

w sprawie zmiany składu Senackiej  Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

       Na podstawie § 81 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru dokonuje zmian w składzie Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów polegających na:

1.       Odwołaniu członków;

- prof.  dra hab. Jerzego Kowaleskiego,

- dr Zdobysława Kuleszyńskiego

- Iwony Rycąbel,

- Marcina Kmieciaka,

 

      2.   Powołaniu członka;

            - prof. dra hab. Sławomira Juszczyka.

 

§2

Aktualny skład Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów przedstawia się następująco:

1.       prof. dr hab.Mieczysław Markowski– przewodniczący

2.       prof. dr hab. Janusz Braziewicz

3.       prof. dr hab. Zbigniew Gazda

4.       prof. dr hab. Bartłomiej Jaśkowski

5.       prof. dr hab. Kazimierz Kik

6.       prof. dr hab. Teodora Król

7.       prof. Janusz Król

8.       prof. dr hab. Ryszard Kuriata

9.       prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski

10.   prof. dr hab. Lucjan Olszewski

11.   prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

12.   prof. dr hab. Wacława Starzyńska

13.   prof. dr hab. Wiesław Caban

14.   prof. dr hab. Stanisław Głuszek

15.   prof. dr hab. Sławomir Juszczyk

16.   dr Ewa Braziewicz

17.   dr Alicja Giermakowska

18.   dr Maria Kaczmarkiewicz

19.   dr Małgorzata Mochoń

20.   dr Rafał  Pawłowski

21.   dr inż. Paweł Plaskura

22.   dr Marek Stachurski

23.   dr Henryk Suchojad

24.   mgr inż. Andrzej Opoka

25.   mgr Liliana Czyż

26.   dr Ewa Małyszko – z głosem doradczym

27.   dr Leonard Owczarek – z głosem doradczym

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 6/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka