Uchwała Nr 4/2008

Uchwała Nr 4/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 stycznia 2008 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

       Na podstawie §104 ust.1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach w wyniku wyboru powołuje na  członków Uczelnianej Komisji Wyborczej,  na okres kadencji 2008- 2012 następujące osoby;

1.   dr Barbara Gawdzik                           ( Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

2.   dr Edward Zabrodzki                           (                                                       ),

3.   dr hab. Marta Samek                          (Wydział Humanistyczny),

4.   dr Stanisław Cygan                            (                                     ),

5.    prof. dr hab. Dariusz Adamczyk       (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

6.   dr Małgorzata Stawiak-Ososińska     ( „                                                    ),

7.   prof. dr hab. Paweł Chmielnicki         (Wydział Zarządzania i Administracji),

8.   dr Lidia Owczarek                              (                                                      ),

9.   dr Renata Gałuszka                             (Wydział  Nauk o Zdrowiu),

10. dr  Mirosława Skawińska                   (                                   ),

11.  prof. dr hab. Andrzej Felchner          (Wydział Nauk Społecznych ),

12.  dr Andrzej Witusik                           ( „                                      ),

13.  prof. dr hab. Zygmunt Matuszak       (Wydział Filologiczno-Historyczny),

14.  dr Agnieszka Klimas                         (                                                 ),

15.  mgr Maria Grządziela                       (Jednostki międzywydziałowe),

16.  mgr Paweł Gotowiecki                     ( Doktorant),

17.  Michał Książek                                 (Student).

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 4/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka