Uchwała Nr 2/2008

Uchwała  Nr  2/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  31  stycznia 2008 roku

w sprawie  zatwierdzenia planu wydawniczego Uczelni na 2008 rok.

 

       Na podstawie art.62 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Senat zatwierdza plan wydawniczy na 2008 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka