Zarządzenie Nr 48/2007

Zarządzenie Nr  48/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  19 listopada  2007 roku


w sprawie obowiązującego w Uczelni wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe


 Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i §86 ust. 2  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za studia podyplomowe w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Wzór umowy o  warunkach i zasadach odpłatności za studia  podyplomowe  zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z umową w formacie PDF


  48- zarz. wzór umowy o odpłatność studia podyplomowe.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka