Zarządzenie Nr 36/2007

Zarządzenie Nr  36/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września  2007 roku


w sprawie zmiany załącznika nr 3 do zarządzenia nr 42/2004 z dnia 13 września 2004 r. 


 Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 86 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się,  co następuje:

 

§ 1

Dotychczasowy wzór porozumienia o prowadzeniu studenckich praktyk na kierunkach  medycznych jakie Uczelnia zawiera z placówkami służby zdrowia wprowadzony zarządzeniem nr 42/2004 r. rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 września 2004 r. zastępuje się nowym  wzorem porozumienia o prowadzeniu studenckich praktyk na kierunkach medycznych, który  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z załącznikiem w formacie PDF


 36- zarz. zm. zarz 42_2004 praktyki stud..pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka