Zarządzenie Nr 44/2007

Zarządzenie Nr  44/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 października 2007 roku

w sprawie dnia wolnego od pracy w Uczelni


 Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

1. W dniu 2 listopada 2007 roku ustala się dzień wolny dla pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.
2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi odpracują dzień 2  listopada 2007 roku  w dniach od 5 listopada 2007 roku do 14 listopada 2007 roku w godzinach od 15:30 – 16:30.
3. W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 2 listopada 2007 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF


  44 -zarz. dzień wolny 2 XI.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka