Zarządzenie Nr 41/2007

Zarządzenie Nr  41/2007

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 października 2007 roku

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu


           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 
§ 1.

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu  wchodzą:
1. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,
2. Instytut  Fizjoterapii,
3. Instytut Zdrowia Publicznego.

§ 2.

W skład Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa wchodzą:
1. Zakład Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej,
2. Zakład Fizjologii i Patofizjologii,
3. Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego,
4. Zakład Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Pielęgniarstwa Internistycznego,
5. Zakład Pediatrii, Pielęgniarstwa  Pediatrycznego i Społecznego,
6. Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego,
7. Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie
8. Zakład Onkologii, i Pielęgniarstwa  Onkologicznego,
9. Zakład Organizacji i Zarządzania z Pracownią Umiejętności Pielęgniarskich.

§3.


W skład Instytutu Fizjoterapii wchodzą:
1. Zakład Patobiomechaniki,
2. Zakład Kinezyterapii,
3. Zakład Medycyny Fizykalnej,
4. Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu,
5. Zakład Terapii Manualnej.

§ 4.

W skład Instytutu Zdrowia Publicznego wchodzą:
1. Zakład  Profilaktyki Chorób Układu Nerwowego,
2. Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
3. Zakład Profilaktyki Społecznej,
4. Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów,
5. Zakład Badań Wieku Rozwojowego,
6. Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej.

 

 

§5.

Traci moc obowiązującą;
1. Zarządzenie nr 71/2005 rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z 2 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu.
2. Zarządzenie nr 48/2006  rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z 31 października 2006 roku zmieniające zarządzenie nr 71/2005 rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z 2 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu.


§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od  1 października 2007 roku.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF


  41- zarz. struk. Wydz. Nauk.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka