Zarządzenie Nr 31/2007

Zarządzenie Nr  31/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  13  lipca  2007 roku


w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2007/2008

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje :


§ 1

Limit przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2007/2008 wynosi 15 miejsc.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  31- zarz.  limit st.doktor.pdf

 

 


 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka