Zarządzenie Nr 17/2007

Zarządzenie Nr  17  /2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 5 czerwca  2007 roku


w sprawie zmiany zarządzenia rektora nr 3/2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 


           Na podstawieart.66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1


Do zarządzenia nr 3/2005 rektora z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się dodatkowy załącznik o nazwie „Instrukcja obiegu dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich”.


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 17- zarz.-aneks do instr księg.pdf


Pobierz załącznik w formacie PDF

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka