Zarządzenie Nr 13/2007

Zarządzenie Nr  13/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2007/2008

 

 Na podstawie art. 99 ust. 2, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) i § 4 pkt 5, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni publicznej (Dz. U. Nr 246 poz. 1796) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2007/2008 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z załącznikiem  w formacie PDF

  13-  zarz. opłaty 2007_2008.pdf


Załącznik do zarządzenia nr   13/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych
 w roku akademickim 2007/2008

 

Kierunek studiów

Wysokość opłaty

(w stosunku rocznym)

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2600,00 zł

2/ studia drugiego stopnia

2600,00 zł

Filologia

 

   1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

   - filologia angielska

3800,00 zł

   - filologia germańska

3600,00 zł

   - filologia rosyjska

2800,00 zł

 2/ studia drugiego stopnia

 

   - język rosyjski biznesu

3000,00 zł

Filologia polska

 

   1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2700,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

2700,00 zł

Historia

 

   1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2600,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

3600,00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Biologia

 

   1/ studia pierwszego stopnia

 

      I rok

2900,00 zł

      II, III rok

3000,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

3000,00 zł

Chemia

 

   1/ studia pierwszego stopnia

 

      I rok

3200,00 zł

      II, III rok

3000,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

 

      I rok

3200,00 zł

      II rok

3000,00 zł

Geografia

 

   1/ studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

2800,00 zł

Informatyka

 

   studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

Matematyka

 

   1/ studia pierwszego stopnia

 

     I, III rok

2800,00 zł

     II rok

2900,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

 

     I rok

3300,00 zł

     II rok

3100,00 zł

Ochrona środowiska

 

   studia pierwszego stopnia

3200,00 zł

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Fizjoterapia

 

    1/ studia pierwszego stopnia

 

      I rok

4200,00 zł

      II, III rok

3800,00 zł

    2/ studia drugiego stopnia

 

       I rok

4900,00 zł

       II rok

4100,00 zł

Pielęgniarstwo

 

   1/ studia pierwszego stopnia (pomostowe)

 

     I rok

3900,00 zł

     II rok

3300,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

 

      I rok

4500,00 zł

      II rok

3800,00 zł

Położnictwo

 

   1/ studia pierwszego stopnia (pomostowe)

 

     I rok

3900,00 zł

     II rok

3300,00 zł

Zdrowie publiczne

 

   studia pierwszego stopnia

3500,00 zł

Pedagogika ze specjalnością opieka paliatywna

 

   studia jednolite magisterskie

2800,00 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

    1/ studia jednolite magisterskie

 

      IV rok

3600,00 zł

       V rok

3300,00 zł

    2/ studia pierwszego stopnia

3600,00 zł

    3/ studia drugiego stopnia

3600,00 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

   1/ studia pierwszego stopnia

6400,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

5800,00 zł

   3/ studia jednolite magisterskie

3900,00 zł

Pedagogika

 

   1/ studia pierwszego stopnia

 

     - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

3000,00 zł

    - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

3200,00 zł

    - pozostałe specjalności

3100,00 zł

    2/ studia jednolite magisterskie

3100,00 zł

    3/ studia drugiego stopnia

 

      - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią  pedagogiczną

3100,00 zł

      - nauczanie  języka angielskiego

3200,00 zł

      - pedagogika szkolna i środowiskowa

3000,00 zł

      - pozostałe specjalności

 

         I rok

3600,00 zł

         II rok

3400,00 zł

 


 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Ekonomia

 

    1/ studia pierwszego stopnia

2700,00 zł

    2/ studia drugiego stopnia

2800,00 zł

Politologia

 

   1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2300,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

2300,00 zł

Zarządzanie

 

   1/ studia pierwszego stopnia

2600,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

2800,00 zł

FILIA  W  PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

Filologia

   studia pierwszego stopnia

 

   - filologia angielska

3300,00 zł

Filologia polska

   1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2600,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

2600,00 zł

Historia

    1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2600,00 zł

    2/ studia drugiego stopnia

2600,00 zł

Stosunki międzynarodowe

    studia pierwszego stopnia

2800,00 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Ekonomia

    studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

Pedagogika

   1/ studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

 

        I rok

3200,00 zł

        II rok

3000,00 zł

   3/ studia jednolite magisterskie

3000,00 zł

Socjologia

   studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

 

 

Podstawą do naliczania opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych i realizację różnic programowych są wyżej wymienione stawki rocznej opłaty dla poszczególnych kierunków (specjalności) studiów niestacjonarnych na analogicznych latach studiów stacjonarnych. Na kierunkach, na których nie prowadzi się studiów niestacjonarnych ustala się następujące podstawy do naliczania opłaty:

Fizyka  - 3000,00 zł

Malarstwo – 3200,00 zł


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka