Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

O NAS

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu stanowi jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Otwarty UJK (UO UJK) działa na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz niniejszego Regulaminu.

CEL

Celem Uniwersytetu Otwartego UJK jest upowszechnianie nauki w ramach edukacji otwartej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a w szczególności zapewnienie słuchaczom możliwości kształcenia ustawicznego na poziomie akademickim w ramach współpracy z otoczeniem społecznym.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Współdziałanie w zakresie projektowania, organizacji i prowadzenia kursów, warsztatów, wykładów i innych wydarzeń cyklicznych lub okazjonalnych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Młodych, Uniwersytetu Seniorów na podstawie programów własnych oraz w odniesieniu do programów europejskich, ministerialnych, samorządowych i innych,
  • projektowanie wydarzeń naukowo-edukacyjnych popularyzujących wiedzę naukową
    we współpracy z otoczeniem społecznym, tj. podmiotami edukacyjnymi, samorządowymi i gospodarczymi oraz z innymi jednostkami promującymi naukę i kulturę,
  • współpraca z osobami, zespołami i jednostkami organizacyjnymi w ramach Uniwersytetu inicjującymi działania na rzecz upowszechnienia nauki i kultury w Uniwersytecie oraz poza nim,
  • promocja wydarzeń upowszechniających wiedzę w środowisku lokalnym w ramach inicjatyw zespołów edukacyjno-naukowych, powołanych do realizacji poszczególnych zadań inicjowanych przez pracowników jednostek naukowych i organizacyjnych Uniwersytetu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i sprawozdawczej w mediach tradycyjnych
    i elektronicznych dotyczącej oddziaływania społecznego Uniwersytetu w zakresie popularyzacji nauki.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka