Do pobrania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach realizacji projektu udźwiękowienia przestrzeni w budynku Centrum Języków Obcych (CJO) zostały rozmieszczone płytki/etykiety dźwiękowzbudzalne RFID oraz zakupione urządzenia do zapisu i odczytu formatu RFID. Dla potrzeb orientacji przestrzennej osób z głębokim uszkodzeniem wzroku korzystających z własnych urządzeń do odczytu pliki dotyczące budynku CJO można pobrać tutaj.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne dla studentów ubiegających się o stypendium specjalne znajdują się poniżej:

 • Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF
 • Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF
 • Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF
 • Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF
 • Oświadczenie o numerze konta bankowego
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

Dokumenty potrzebne dla doktorantów ubiegających się o stypendium specjalne znajdują się poniżej:

 • Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF
 • Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych
   ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF
 • Oświadczenie o numerze konta bankowego
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF
 • Oświadczenie doktoranta o prawdziwości danych i wyborze kierunku
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF
 • Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

Załączniki do Zarządzenia Rektora Nr 3/2017 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom niepełnosprawnym: