Zajęcia WF

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAJĘCIA ALTERNATYWNE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 1. Student posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zgłasza się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji (BON UCWiR) – ul. Śląska 11A w celu otrzymania druku zaświadczenia, który wypełnia lekarz prowadzący. Zaznacza on, które z podanych form aktywności ruchowej są wskazane dla studenta. Wypełnione przez lekarza zaświadczenie student ma obowiązek dostarczyć do BON UCWiR w terminie do 15 października (w I semestrze) lub do 15 marca (w II semestrze).

STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DO KONTAKTU E-MAILOWEGO Z PRACOWNIKIEM STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU  – jdrezno@ujk.edu.pl celem zalogowania na zajęcia podając: imię i nazwisko, numer albumu, kierunek i rok studiów oraz wybraną formę zajęć alternatywnych z wf.

STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE LOGUJĄ SIĘ SAMI NA WF.

 1. Student ma do wyboru alternatywne formy zajęć wf:
   - ćwiczenia w wodzie oraz nauka i doskonalenie pływania,
   - ćwiczenia kształtujące oraz ćwiczenia muzyczno-ruchowe,
   - nordic walking.
 2. Rodzaje aktywności fizycznej zawarte w druku zaświadczenia lekarskiego wyczerpują wszystkie możliwe formy w tym zakresie. Jeżeli  lekarz nie zezwoli studentowi, ze względu na stan jego zdrowia, na uczestniczenie w jakiejkolwiek aktywności związanej z realizacją zajęć z WF, student  jest zobowiązany do kontaktu e-mailowego z pracownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (patrz punkt 1). 
 3. Podstawą zaliczenia dla studentów  niepełnosprawnych jest:
   - punktowy system oceniania
   - uczestnictwo w jednej z form samokształcenia według wyboru studenta;
   - zajęcia teoretyczne wskazane przez Studium,
   - pomoc przy organizacji rozrywek uczelnianych i zawodów sportowych,
   - praca pisemna z zakresu kultury fizycznej.

Terminy zajęć alternatywnych z wychowania fizycznego w roku akademickim 2018/2019:

Ćwiczenia usprawniające i korekcyjne (zajęcia na siłowni):

Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK ul. Świętokrzyska 21h

czwartki w godz. 12:30-14:00

Zajęcia na pływalni:

Pływalnia „ORKA” ul. Kujawska 18

piątki 8:30-10:00

Nordic walking:

zbiórka pod CRiS ul Świętokrzyska 21h

piątki 11:00-13:15