Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

Wysokość stypendium

Miesięczne stawki stypendium specjalnego :

  • Znaczny stopień niepełnosprawności –500 zł,
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 400 zł,
  • Lekki stopień niepełnosprawności – 300 zł.