Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konferencja „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

Logo UJKlogo KULlogo PFRON

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski
zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową
„Włączanie społeczne i zawodowe
osób z niepełnosprawnościami”,
która odbędzie się  
15 października 2018 r.
w Centrum Edukacji Artystycznej,
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, ul. Krakowska 11 (Aula)

 

 

               W referatach zaprezentowane zostaną wyniki badań nad czynnikami kontekstowymi – indywidualnymi i środowiskowymi, warunkującymi efektywność systemu wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz doświadczenia polskie i zagraniczne we włączaniu społecznym i zawodowym tej grupy osób.   
Treści konferencji są adresowane do studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników placówek szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy.

               Tegoroczna Konferencja jest kontynuacją spotkań naukowo-szkoleniowych, które odbywają się w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

Czytaj więcej o: Konferencja „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

STYPENDIUM SPECJALNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 należy składać w terminie od 17 września do 12 października 2018 r. w BON przy ulicy Śląskiej.

Studenci I r. I stopnia i I r. II stopnia mogą składać dokumenty o przyznanie stypendium od 1 października 2018 r.

Należy złożyć następujące dokumenty: 

Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych,

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego,

Kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego,

Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku,

Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów,

Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (UWAGA! Podpisuje tylko student).

Są one dostępne na stronie UCWiR w zakładce Stypendium specjalne >> Do pobrania.

Złoto i Srebro dla Aleksandra Kossakowskiego

Przejdź do - Złoto i Srebro dla Aleksandra Kossakowskiego

Wspaniałe wieści dotarły do nas z odbywających się w Berlinie paralekkoatletycznych mistrzostw Europy, gdzie na podium stanął Student turystyki i rekreacji na UJK, Aleksander Kossakowski.
Aleksander startował w biegu na 1500 m wśród zawodników niewidomych i niedowidzących. Wraz ze swoim przewodnikiem Krzysztofem Wasilewskim zdobył złoto zostawiając w tyle rywali z Turcji i Hiszpanii i osiągając najlepszy w tym sezonie czas: 4:22,45.

Zobacz film z biegu po złoto

Kolejny medal srebro w biegu na 5000m

Aleksander Kossakowski o srebrnym medalu

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów