Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Spotkanie Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich ze studentami pierwszych roczników

W dniu 24 października 2014r. odbyło się spotkanie studentów niepełnosprawnych pierwszych lat z Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W spotkaniu wzięli również udział : lektor ze Studium Języków Obcych, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej - tyfloinformatyk, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, kierownik Działu Spraw Studenckich, przedstawiciele URSS, Kierownik oraz pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

W trakcie spotkania studenci zostali poinformowani o formach wsparcia, jakie mogą otrzymać w trakcie studiów, ze stromy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Punktu Interwencji Kryzysowej. Zostali zapoznani z zasadami przyznawania pomocy materialnej, korzystania z usług tyfloinformatycznych oraz Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Kierownik Studium WF i Sportu przedstawił ofertę zajęć alternatywnych z wychowania fizycznego, którymi objęci są wszyscy studenci niepełnosprawni zgodnie z planami studiów. Następnie, lektor ze SJO poinformował o egzaminach końcowych z lektoratów języków obcych i ich dostosowaniu do specyfiki niepełnosprawności studentów.

Ostatnim punktem spotkania były odpowiedzi na pytania studentów.

UWAGA!!!

Zapraszamy studentów pierwszych lat (Ir. I stopnia i Ir. II stopnia) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na spotkanie z udziałem: Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, Kierownika Studium WF i Sportu, Kierownika Studium Języków Obcych, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej- tyfloinformatyka

Termin: 24 października 2014r. godz. 09 : 30

Miejsce spotkania: Dom Studenta „Odyseja” ul. Śląska 11a

Obecność studentów obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach dydaktycznych w tym dniu będzie usprawiedliwiona.

IV Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UAM „Ad Astra” serdecznie zaprasza do czynnego udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów z Niepełnosprawnościami, która odbędzie się w terminie 21-23 listopada 2014r na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest analiza postrzegania osób z niepełnosprawnością na tle innych grup społecznych, a także ukazanie ich jako aktywnych członków społeczności realizujących własne cele, pasje, marzenia oraz występujących w różnych rolach społecznych.

Z pełnienia tych ról wynikają określone obowiązki i wyzwania przed jakimi stają osoby z niepełnosprawnością.

Pragniemy sięgać po nieszablonowe spojrzenie na kwestie niepełnosprawności, a w szczególności przyjrzeć się takim dziedzinom jak: aktywność obywatelska, więziennictwo czy rodzicielstwo.

Mile widziane będą inne dziedziny zaproponowane przez Państwa.

Termin przesyłania zgłoszeń i abstraktów upływa 10.10.2014r.

Adres e-mail do wysłania zgłoszenia: ad-astra@amu.edu.pl

Tytuł: Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnościami- prelekcja

Kontakt do koordynatora: Sonia Gawarecka tel. 694 727 139

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd ZSN UAM „Ad Astra”