Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

UWAGA!!!

Zapraszamy studentów pierwszych lat (Ir. I stopnia i Ir. II stopnia) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na spotkanie z udziałem: Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, Kierownika Studium WF i Sportu, Kierownika Studium Języków Obcych, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej- tyfloinformatyka

Termin: 24 października 2014r. godz. 09 : 30

Miejsce spotkania: Dom Studenta „Odyseja” ul. Śląska 11a

Obecność studentów obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach dydaktycznych w tym dniu będzie usprawiedliwiona.

IV Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UAM „Ad Astra” serdecznie zaprasza do czynnego udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów z Niepełnosprawnościami, która odbędzie się w terminie 21-23 listopada 2014r na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest analiza postrzegania osób z niepełnosprawnością na tle innych grup społecznych, a także ukazanie ich jako aktywnych członków społeczności realizujących własne cele, pasje, marzenia oraz występujących w różnych rolach społecznych.

Z pełnienia tych ról wynikają określone obowiązki i wyzwania przed jakimi stają osoby z niepełnosprawnością.

Pragniemy sięgać po nieszablonowe spojrzenie na kwestie niepełnosprawności, a w szczególności przyjrzeć się takim dziedzinom jak: aktywność obywatelska, więziennictwo czy rodzicielstwo.

Mile widziane będą inne dziedziny zaproponowane przez Państwa.

Termin przesyłania zgłoszeń i abstraktów upływa 10.10.2014r.

Adres e-mail do wysłania zgłoszenia: ad-astra@amu.edu.pl

Tytuł: Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnościami- prelekcja

Kontakt do koordynatora: Sonia Gawarecka tel. 694 727 139

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd ZSN UAM „Ad Astra”

Platforma e-learningowa UJ

Uniwersytet Jagielloński udostępnił platformę e-learningową, zawierającą kwestie związane z systemem wsparcia edukacyjnego dla studentów niepełnosprawnych. Przedstawia ona w „e-pigułce” wiele przydatnych i interesujących materiałów, poruszających problematykę studiowania osób z niepełnosprawnościami oraz specjalnie skomponowaną grę decyzyjną, która w ciekawy sposób przedstawia różne trudne sytuacje z jakimi borykają się studenci niepełnosprawni wraz z możliwościami rozwiązań. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami na stronie: http://www.darelearning.eu