Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnościami

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS ma zaprasza na V Rocznicę Inauguracji ZSN „Alter Idem” UMCS , która odbędzie się w dniach 15 – 17 maja 2015 r.

W ramach obchodów odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnościami „Aktywność Społeczna ON”. Poruszana na konferencji problematyka dotyczyć będzie pozaakademickiego społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w sferze edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Osoby chętne zapraszamy do wygłoszenia prelekcji.

Podczas trwania uroczystości nie zabraknie też dobrej zabawy podczas wieczorów integracyjnych oraz zwiedzania Lublina, aby goście mogli poznać przepiękne zakątki Lublina.

Zgłaszać można się do:

26 kwietnia 2015 r. (osoby z prelekcjami)

30 kwietnia 2015 r. (bez prelekcji)

Zgłoszenia nalezy wysłać na adres: zsnalteridem.umcs@gmail.com

Osoba do kontaktu: Marta Świątkowska tel. 506-194-05

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Informujemy, że rozpoczęto realizację projektu "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej" finansowanego z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Więcej informacji.

Przestrzeń udźwiękowiona

W ramach pierwszego etapu udźwiękowienia przestrzeni w budynkach Centrum Języków Obcych (CJO) oraz Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) - dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, zostały rozmieszczone na drzwiach sal dydaktycznych oraz innych strategicznych pomieszczeń (np. pokoje dziekanatów, instytutów, pracownie i in.) płytki/etykiety dźwiękowzbudzalne RFID. Zawierają one elementy wzbudzające impuls odtwarzający w pilocie nagrane podstawowe informacje w formie dźwiękowej, ułatwiające orientację przestrzenną osób z głębokim uszkodzeniem wzroku. Do dyspozycji studentów z niepełnosprawnością wzrokową są dostępne urządzenia do odczytu formatu RFID.

W kolejnym etapie nastąpi rozszerzenie funkcjonalności systemu o tablice informacyjne (w formacie RFID) tak, aby optymalnie zniwelował on bariery w orientacji przestrzennej osobom korzystającym z w/w obiektów Uniwersytetu.

(Więcej informacji dla zainteresowanych studentów z niepełnosprawnością wzrokową o korzystaniu z systemu udźwiękowienia przestrzeni - w kontakcie telefonicznym z BON w godzinach pracy naszego Biura – tel. 41 349 7878)