KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „KSZTAŁCENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2017

W dniu 4 grudnia 2017 r. w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (aula 013B), odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa „Kształcenie osób z niepełnosprawnościami i ich sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim”. To pierwsza z konferencji organizowanych w ramach Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Początek obrad – godz.10.00.

 

 

W programie konferencji przewidziane są następujące wystąpienia:

 

Wspieranie studiujących osób z niepełnosprawnościami w sytuacji kryzysowej - dr hab. Monika Szpringer prof. UJK - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością - ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL - Kierownik Katedry Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Sytuacja na rynku pracy jako jedna z determinant wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych - dr Jacek Szkurłat - Prodziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Edukacja akademicka osób z niepełnosprawnościami jako przestrzeń inkluzji w główny nurt życia społecznego i zawodowego - mgr Elżbieta Kurkowska - Akademickie Biuro Karier, mgr Katarzyna Ostrowska Uczelniana Rada Samorządu Studentów, dr Mirosław Rutkowski - Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Współczesne problemy kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych - mgr Wiesław Waga - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie

 

Z Warsztatu Terapii Zajęciowej do Zakładu Aktywności Zawodowej i na otwarty rynek pracy
- Justyna Witkowska - dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie

 

Współpraca Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich z organizacją Lebenshilfe z Quedlinburga - Barbara Zbylut - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich

 

Włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy - Anita Kołkiewicz-Chrobot
- Przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Kielcach

 

PANEL DYSKUSYJNY

Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia i aktywizowania zawodowego
osób z niepełnosprawnościami

Uczestnicy:

ks. dr Stanisław Słowik - Caritas Diecezji Kieleckiej

ks. dr Andrzej Drapała - Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie",

dr Mariusz Kuskowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

Aleksandra Lanckorońska, Milena Rot, Aleksandra Suska - studenci i absolwenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Barbara Jakacka-Green - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach,

Marek Scelina - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zainteresowanych tematyką Konferencji

Mapa dojazdu:

Mapa dojazdu do Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu