Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

KONKURS "Otwarte drzwi" na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

30 czerwca 2017

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  ogłosił  XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie.

Prace do Konkursu może zgłaszać dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie w jakich mogą zostać zgłoszone prace to:

  • rehabilitacja społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym).

Więcej informacji