Spotkanie z Prorektorem ds. studenckich i kształcenia prof. zw. dr hab. Markiem Ruszkowskim oraz osobami odpowiedzialnymi za wsparcie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2016

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji zaprasza studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami na spotkanie z udziałem: Prorektora ds. studenckich i kształcenia, Kierownika UCWiR, Koordynatora Punktu Interwencji Kryzysowej, pracownika Studium WF i Sportu, pracownika Studium Języków Obcych.

Termin:  09.11.2016 r. godz. 09:00,

Miejsce spotkania: Dom Studenta „Odyseja” ul. Śląska 11a,

Nieobecność na zajęciach dydaktycznych w tym dniu, w godz. 8.00-13.00 będzie usprawiedliwiona.

Tematyka spotkania będzie obejmować następujące zagadnienia:

- dostępne  formy wsparcia w studiowaniu i pomoc w sytuacjach kryzysu życiowego,

- specyfika zajęć alternatywnych z wychowania fizycznego,

- dostosowanie lektoratów języków obcych,

- korzystanie ze wsparcia informatycznego (w tym tyfloinformatycznego).

 W programie spotkania przewidziana jest dyskusja, dotycząca aktualnych problemów w studiowaniu osób z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Z uwagi na kwestie związane z organizacją spotkania, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na jeden z adresów: slomkiewicz@ujk.edu.pl lub asabat@ujk.edu.pl do dnia 8 listopada 2016r. do godz. 12:00.