Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze informacje

KONKURS "Otwarte drzwi" na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  ogłosił  XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie.

Prace do Konkursu może zgłaszać dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie w jakich mogą zostać zgłoszone prace to:

  • rehabilitacja społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym).

Więcej informacji

Czytaj więcej o: KONKURS "Otwarte drzwi" na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

Rekrutacja na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym

W związku z ograniczona dostępnością budynku Instytutu Edukacji Muzycznej WPiA  przy ul. Mickiewicza 3 dla osób z niepełnosprawnościami motorycznymi (w szczególności poruszających się na wózku lub przy pomocy balkonika) obsługa kandydatów na studia (przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów) będzie miała miejsce w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Śląska 11 A, Dom Studenta „Odyseja”) w terminach:

12 lipca, 19 lipca, 26 lipca, 20 września, 27 września 2017 w godzinach 13:00-15:30

Czytaj więcej o: Rekrutacja na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym

Niezapomniana burza

Powiększ zdjęcie Doha%20Katar%202017%20r.%20-%20Karol%20Jędrzejczyk%20z%20koniem%20o%20imieniu%20Luk

"Samo jeździectwo, to dla mnie forma zarówno rehabilitacji, jak i pasji."

Ma 24 lata i głowę pełną marzeń. Kielczanin, Karol Jędrzejczyk, na co dzień studiuje na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. Jego specjalnością jest grafika projektowa i reklama, które są jednymi z jego wielu zainteresowań. Kolejną pasją Karola są konie, na których jeździ już 10 lat w kieleckim Ośrodku Rekreacji i Hipoterapii MAAG. Tam właśnie, odkryto jego wielki talent i skierowano na pierwsze zawody. Od tego momentu rozpoczęła się kariera Karola, który jest osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynikającej z Mózgowego Porażenia Dziecięcego (z niedowładem spastycznym kończyn dolnych).

Czytaj więcej o: Niezapomniana burza