Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze informacje

IDOL 2018 dla UCWiR

Powiększ zdjęcie Dyplom%20IDOL%20UCZELNIE%202018%20dla%20UCWiR

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia  i Rehabilitacji  zajęło pierwsze miejsce w kategorii  IDOL UCZELNIE województwa świętokrzyskiego 2018. Wręczenie dyplomu odbyło się w ramach konferencji zatytułowanej „Zamknij oczy, zobacz więcej – świat otwarty dla niewidomych”, zorganizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych, która odbyła się 21.06.2018 r. w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach.

 

 

Czytaj więcej o: IDOL 2018 dla UCWiR

Dodatkowe stypendium w lipcu

Informujemy, że w związku ze zmianą ustaleń szczegółowych dotyczących pomocy materialnej, studenci mogą nabyć prawo do uzyskania stypendium specjalnego za miesiąc lipiec 2018 r.  

ABY OTRZYMAĆ STYPENDIUM W LIPCU, NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO BON W CELU ODEBRANIA DECYZJI, OD DNIA 18 CZERWCA 2018 R. DO 29 CZERWCA 2018 R. Nieodebranie decyzji skutkuje niewypłaceniem stypendium.

Prawo do uzyskania stypendium za miesiąc lipiec nie przysługuje osobom, które utraciły status studenta przed dniem 1 lipca 2018 r. (z uwagi na skreślenie z listy studentów, ukończenie studiów) lub nie posiadają aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w miesiącu lipcu 2018 r.

Czytaj więcej o: Dodatkowe stypendium w lipcu

Relacja z Dni Jakości Kształcenia 2018

Powiększ zdjęcie Warsztat%20dla%20lektorów%20nt%20Wsparcie%20lektorów%20języków%20obcych%20w%20pracy%20ze%20studentami%20z%20dysfunkcjami%20wzroku

W dniach 24, 25 kwietnia 2018 r. po raz czwarty w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach obchodzone były uroczyste Dni Jakości Kształcenia pod hasłem „Jakość bez granic”.
W ramach obchodów, pierwszego dnia (na poziomie ogólnouczelnianym), Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji zorganizowało sześć wydarzeń poświęconych tematyce wspierania studentów ze szczególnymi potrzebami w studiowaniu.

Czytaj więcej o: Relacja z Dni Jakości Kształcenia 2018