Konferencja „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2018

 

Logo UJKlogo KULlogo PFRON

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski
zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową
„Włączanie społeczne i zawodowe
osób z niepełnosprawnościami”,
która odbędzie się  
15 października 2018 r.
w Centrum Edukacji Artystycznej,
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, ul. Krakowska 11 (Aula)

W referatach zaprezentowane zostaną wyniki badań nad czynnikami kontekstowymi – indywidualnymi i środowiskowymi, warunkującymi efektywność systemu wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz doświadczenia polskie i zagraniczne we włączaniu społecznym i zawodowym tej grupy osób.   
Treści konferencji są adresowane do studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników placówek szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy.

Tegoroczna Konferencja jest kontynuacją spotkań naukowo-szkoleniowych, które odbywają się w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program konferencji

9.30 -10.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 

10.00 - 10.30

 

Otwarcie Konferencji

 •  dr hab. Monika Szpringer prof. UJK - Prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski,
 • Dorota Habich - Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Kazimierz Mądzik- Świętokrzyski Kurator Oświaty

10.30 - 11.00

Rodzina z osobą niepełnosprawną w systemie wsparcia społecznego

 • dr hab. ks. Witold Janocha prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

11.00 -11.30

Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

 • dr Katarzyna Zielińska – Król, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

11.30 –12.00

Kształcenie specjalne w społecznym modelu niepełnosprawności - kontekst inkluzji

 • dr Mirosław Rutkowski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

12.00 - 12.30

LUNCH

12.30-13.10

Funkcjonowanie osób z autyzmem w społeczeństwie

Funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera w społeczeństwie

 • mgr Natalia Habik - Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział Kielce
 • mgr Małgorzata Garbacz - Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział Kielce

13.10 – 13:40

Sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim jako jedna z determinant wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych

 • dr Jacek Szkurłat - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki i Psychologii - Zakład Socjologii
   i Pracy Socjalnej

13:40-14:10

Włączające środowiska pracy - przykłady dobrej praktyki z wybranych krajów europejskich

 • dr Karol Bidziński - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Edukacji Szkolnej - Zakład Wspomagania Rozwoju
  i Edukacji Dziecka

14.10

PODSUMOWANIE