STYPENDIUM SPECJALNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2018

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 należy składać w terminie od 17 września do 12 października 2018 r. w BON przy ulicy Śląskiej.

Studenci I r. I stopnia i I r. II stopnia mogą składać dokumenty o przyznanie stypendium od 1 października 2018 r.

Należy złożyć następujące dokumenty: 

  • Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
  • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego,
  • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,
  • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
  • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku,
  • Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (UWAGA! Podpisuje tylko student).

Są one dostępne na stronie UCWiR w zakładce Stypendium specjalne → Do pobrania.